KHO GIAO DIỆN WEBSITE

Các dịch vụ đi kèm

Đăng ký tên miền quốc tế .com 280.000 đ /năm
Đăng ký tên miền quốc gia .vn 800.000 đ/năm
Đăng ký tên miền quốc gia .com.vn 750.000 đ/năm
Thiết kế website  500.000 đ/gói
Hosting 1GB 500.000 đ/năm
Đăng ký bộ công thương – logo màu xanh 500.000 đ/gói
Đăng ký bộ công thương – logo màu đỏ 3.000.000 đ/gói