KHO GIAO DIỆN WEBSITE

Các dịch vụ đi kèm

Đăng ký tên miền quốc tế .com 275.000 đ /năm
Đăng ký tên miền quốc gia .vn 800.000 đ/năm
Đăng ký tên miền quốc gia .com.vn 750.000 đ/năm
Thiết kế logo 750.000 đ/gói
Thiết kế nhận diện thương hiệu Thương lượng
Triển khai gói quảng cáo Google Adwods 2.000.000 đ/tháng
Triển khai gói quảng cáo Facebook Ads 2.000.000 đ/tháng