100 câu hỏi phổ biến trong quá trình tư vấn làm SEO hay gặp phải – Phân 1

𝟭.𝗟𝗔̀𝗠 𝗧𝗛𝗘̂́ 𝗡𝗔̀𝗢 Đ𝗘̂̉ 𝗦𝗘𝗢 𝟭𝟬𝟬, 𝟭𝟬𝟬𝟬 𝗧𝗨̛̀ 𝗞𝗛𝗢́𝗔 𝗧𝗥𝗢𝗡𝗚 𝟭 𝗨𝗥𝗟?
Bằng cách gom càng nhiều từ khóa liên quan cùng một chủ đề vào một nội dung.
Xây dựng độ trust cho bài viết đó bằng cách đi link liên tục, đều đặn.
Audit chỉnh sửa nội dung thường xuyên.
𝟮.𝗧𝗜̀𝗡𝗛 𝗧𝗥𝗔𝗡𝗚 𝗧𝗨̛̀ 𝗞𝗛𝗢́𝗔 𝗩𝗔̀𝗢 𝗧𝗢𝗣 𝗠𝗔̂́𝗧 𝗜𝗡𝗗𝗘𝗫 𝗧𝗛𝗜̀ 𝗣𝗛𝗔̉𝗜 𝗟𝗔̀𝗠 𝗦𝗔𝗢?
Submit lại bài viết đó trong GG Search Console, có trường hợp không thể index, phải xóa bài URL đi và viết lại một bài viết mới
𝟯.𝗖𝗛𝗜̉ 𝗦𝗢̂́ 𝗗𝗔, 𝗣𝗔, 𝗨𝗥, 𝗗𝗥 𝗟𝗔̀ 𝗚𝗜̀? 𝗡𝗢́ 𝗖𝗢́ 𝗤𝗨𝗔𝗡 𝗧𝗥𝗢̣𝗡𝗚 𝗞𝗛𝗢̂𝗡𝗚?
DA: Domain Authority tính thẩm quyền của Domain
PA: Page Authority tính thẩm quyền của Page
UR: URL đo sức mạnh backlink của 1 URL
DR: Domain Rating đo sức mạnh backlink của 1 domain
Nó cho biết mức độ trust, uy tín của một URL bài viết hay 1 domain. Chỉ số này quan trọng thể hiện sức mạnh tổng quan của domain hay URL đó.
𝟰.𝗡𝗘̂𝗡 𝗕𝗔̆́𝗧 Đ𝗔̂̀𝗨 𝗧𝗨̛̀ 𝗦𝗘𝗢 𝗡𝗛𝗨̛ 𝗧𝗛𝗘̂́ 𝗡𝗔̀𝗢 𝗞𝗛𝗜 𝗠𝗜̀𝗡𝗛 𝗟𝗔̀ 𝗡𝗘𝗪𝗕𝗜𝗘?
Với Newbie nên bắt đầu từ SEO bằng cách phân tích từ khóa, viết bài, sau khi viết content rồi thì lần lượt đến kỹ năng đăng bài, tối ưu hình ảnh, tối ưu từ khóa trong các thẻ Heading, rồi dần đi link nội bộ giữa các page, học cách tạo tài khoản mạng xã hội social, web 2.0,…
𝟱.𝗟𝗢̂̃𝗜 𝗞𝗛𝗜 𝗖𝗔̀𝗜 Đ𝗔̣̆𝗧 𝗙𝗔𝗤 𝗩𝗔̀ 𝗖𝗔́𝗖𝗛 𝗟𝗔̀𝗠?
-Cấu trúc bài viết không rõ ràng
-Chỉ cần sai dù chỉ 1 từ trong Question tức thẻ H2 thì FAQ cho câu hỏi đó sẽ k hiển thị
𝟲.𝗧𝗛𝗘̉ 𝗛𝗘𝗔𝗗𝗜𝗡𝗚 𝗟𝗔̀ 𝗚𝗜̀? 𝗡𝗢́ 𝗖𝗢́ 𝗤𝗨𝗔𝗡 𝗧𝗥𝗢̣𝗡𝗚 𝗧𝗥𝗢𝗡𝗚 𝗦𝗘𝗢 𝗞𝗛𝗢̂𝗡𝗚?
Thẻ Heading là thẻ đặt ở tiêu đề bài viết và các tiêu đề phụ bài viết đó.
Thẻ Heading giúp Google hiểu rõ nội dung website.
𝟳.𝗧𝗛𝗘̉ 𝗔̉𝗡𝗛 𝗔𝗟𝗧 𝗤𝗨𝗔𝗡 𝗧𝗥𝗢̣𝗡𝗚 𝗡𝗛𝗨̛ 𝗧𝗛𝗘̂́ 𝗡𝗔̀𝗢 𝗧𝗥𝗢𝗡𝗚 𝗦𝗘𝗢 𝗛𝗜̀𝗡𝗛 𝗔̉𝗡𝗛?
Thẻ Alt giúp bạn cải thiện khả năng truy cập,
Cải thiện mức độ liên quan giữa ảnh và nội dung,
Tăng khả năng xếp hạng cao trong Google Imagine,
Thẻ ALT đóng vai trò là Anchortext cho liên kết hình ảnh.
𝟴.𝗖𝗛𝗜̉ 𝗦𝗢̂́ 𝗧𝗙, 𝗖𝗙 𝗟𝗔̀ 𝗚𝗜̀?
TF: Trust Flow
CF: Citation Flow
2 chỉ số này trong Majestic đo lường độ tin cậy uy tín của URL, nó cho biết chất lượng, số lượng của các backlink trỏ về 1 website, 1 URL.
Chỉ số tổng quan cho biết độ trust của 1 URL.
𝟵.𝗛𝗜𝗘̂̉𝗨 𝗧𝗛𝗘̂́ 𝗡𝗔̀𝗢 𝗩𝗘̂̀ 𝗥𝗘𝗗𝗜𝗥𝗘𝗖𝗧 𝟯𝟬𝟭? 𝗖𝗔́𝗖𝗛 𝗔́𝗣 𝗗𝗨̣𝗡𝗚 𝗧𝗛𝗨̛̣𝗖 𝗧𝗘̂́ 𝗧𝗥𝗢𝗡𝗚 𝗦𝗘𝗢?
Redirect 301 là chuyển hướng truy cập từ URL A về URL B.
Bạn hiểu đơn giản là khi truy cập vào URL A thì đường dẫn đó sẽ dẫn về URL B theo ý định của người chủ web.
Thường áp dụng 301 khi duplicate content, muốn xóa URL trùng lặp, audit nội dung, xóa các bài viết rác , k cần thiết,…
𝟏𝟎.𝐂𝐎̂𝐍𝐆 𝐂𝐔̣ 𝐍𝐆𝐇𝐈𝐄̂𝐍 𝐂𝐔̛́𝐔 𝐓𝐔̛̀ 𝐊𝐇𝐎́𝐀 𝐆𝐈̀ Đ𝐎̛𝐍 𝐆𝐈𝐀̉𝐍, 𝐇𝐈𝐄̣̂𝐔 𝐐𝐔𝐀̉ 𝐍𝐇𝐀̂́𝐓?
Theo mình đó là Ahrefs: từ nghiên cứu từ khóa, content cho đến phân tích backlink, tracking thứ hạng từ khóa.Ahrefs đều tỏ ra rất cool.
Thực tế đã SEO vài trăm website mình và team cũng chỉ sử dụng Ahrefs là chính khi nghiên cứu từ khóa.
Ngoài ra còn một số tool: Google Keyword planner, Keywordtool.io,…
𝟏𝟏.𝐂𝐎̂𝐍𝐆 𝐂𝐔̣ 𝐏𝐇𝐀̂𝐍 𝐓𝐈́𝐂𝐇 𝐖𝐄𝐁𝐒𝐈𝐓𝐄 𝐍𝐀̀𝐎 Đ𝐎̛𝐍 𝐆𝐈𝐀̉𝐍 𝐃𝐄̂̃ 𝐃𝐔̀𝐍𝐆, 𝐇𝐈𝐄̣̂𝐔 𝐐𝐔𝐀̉ 𝐍𝐇𝐀̂́𝐓 𝐇𝐈𝐄̣̂𝐍 𝐍𝐀𝐘?
Công cụ phân tích website đơn giản dễ dùng, hiệu quả nhất hiện nay theo mình là Ahrefs, nếu sử dụng thành thạo Ahrefs thì tất cả công việc SEO của bạn có thể gói gọn trong tool này.
Từ phân tích từ khóa, lấy ý tưởng viết content, tracking thứ hạng keyword, phân tích backlink, phân tích đối thủ,… đều có ở trong tool này.
𝟏𝟐.𝐋𝐀̀𝐌 𝐂𝐀́𝐂𝐇 𝐍𝐀̀𝐎 Đ𝐄̂̉ 𝐂𝐇𝐎̂́𝐍𝐆 Đ𝐎̂́𝐈 𝐓𝐇𝐔̉ 𝐁𝐀̆́𝐍 𝐋𝐈𝐍𝐊 𝐁𝐀̂̉𝐍?
Bạn vào Google Search Console để tiến hành Disavow số link này đi.
𝟏𝟑.𝐓𝐎̂́𝐂 Đ𝐎̣̂ 𝐋𝐎𝐀𝐃 𝐖𝐄𝐁𝐒𝐈𝐓𝐄 𝐂𝐎́ 𝐀̉𝐍𝐇 𝐇𝐔̛𝐎̛̉𝐍𝐆 Đ𝐄̂́𝐍 𝐓𝐇𝐔̛́ 𝐇𝐀̣𝐍𝐆 𝐓𝐔̛̀ 𝐊𝐇𝐎́𝐀 𝐊𝐇𝐎̂𝐍𝐆?
Tốc độ load trang là yếu tố ảnh hưởng đến thứ hạng SEO của bạn, khi người dùng vào trang web, tốc độ load chậm sẽ khiến tỷ lệ out ra cực cao, tỷ lệ bounce rate sẽ ở mức rất cao vì vậy mà Time Onsite, trải nghiệm người dùng sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Vì thế mà thứ hạng từ khóa của bạn cũng sẽ bị ảnh hưởng.
𝟏𝟒.𝐀𝐔𝐃𝐈𝐓 𝐖𝐄𝐁𝐒𝐈𝐓𝐄 𝐋𝐀̀ 𝐆𝐈̀?
Audit website là bạn tiến hành chỉnh sửa website từ Onpage đến Offapge bao gồm các yếu tố của Onpage như cấu trúc web, luồng đi của web, nội dung trên trang, các yếu tố technical như: SSL, AMP, Mobile Friendly, site map, schema, robot.txt, breadcrumb,…đến Offpage như backlink, refering domain,… sao cho đáp ứng các điều kiện tối ưu SEO.
𝟏𝟓.𝐂𝐎́ 𝐓𝐇𝐄̂̉ 𝐒𝐄𝐎 𝟏 𝐖𝐄𝐁𝐒𝐈𝐓𝐄 𝐌𝐎̛́𝐈 𝐓𝐑𝐎𝐍𝐆 𝟏-𝟐 𝐓𝐇𝐀́𝐍𝐆 Đ𝐀̂̀𝐔 𝐊𝐇𝐎̂𝐍𝐆?
SEO 1 website mới trong 1-2 tháng, rất nhiều bạn hỏi câu này. Điều này rất chung chung, mà các bạn nên hỏi là để SEO từ khóa A vào website B này thì cần thời gian bao lâu.
SEO website mới trong 1-2 tháng Ok nếu đó là những từ khóa dễ, độ cạnh tranh thấp.
𝟏𝟔.𝐒𝐄𝐎 𝐄𝐍𝐓𝐈𝐓𝐘 𝐋𝐀̀ 𝐆𝐈̀?
SEO Entity tập trung vào việc xác minh một thực thể uy tín, verify một brand. Tập trung vào độ trust của một website, khiến Google hiểu rằng đây là một website uy tín cao, tính authoritive cao.
SEO Entity tập trung vào xây dựng mạng lưới profile website trên các Social, web 2.0,… ngoài ra còn là backlink báo, gov,edu.
Về content thì tập trung vào việc xây dựng một nội dung chuyên sâu , xây dựng bài viết theo các nhóm, topic để làm nổi bật độ trust của thực thể.
𝟏𝟕.𝐒𝐄𝐎 𝐓𝐔̛̀ 𝐊𝐇𝐎́𝐀 𝐊𝐇𝐀́𝐂 𝐆𝐈̀ 𝐕𝐎̛́𝐈 𝐒𝐄𝐎 𝐓𝐎̂̉𝐍𝐆 𝐓𝐇𝐄̂̉?
SEO từ khóa là SEO 1 hoặc vài từ khóa cụ thể, SEO tổng thể là SEO rất nhiều từ khóa, thường từ 50 -300 hoặc 500 từ khóa, có những dự án lớn lên đến vài nghìn từ khóa.
𝟏𝟖.𝐒𝐎𝐔𝐑𝐂𝐄 𝐂𝐎𝐃𝐄 𝐖𝐄𝐁 𝐂𝐎́ 𝐀̉𝐍𝐇 𝐇𝐔̛𝐎̛̉𝐍𝐆 Đ𝐄̂́𝐍 𝐒𝐄𝐎 𝐊𝐇𝐎̂𝐍𝐆?
Source Code ảnh hưởng lớn đến SEO, cụ thể là khi Google đọc dữ liệu website của bạn, nó sẽ đọc Source Code. Source Code càng tốt sẽ càng giúp Google hiểu nội dung, lập chỉ mục index site tốt hơn vì vậy ảnh hưởng lớn đến SEO.
𝟏𝟗.𝐄𝐌 𝐓𝐇𝐀̂́𝐘 𝐒𝐄𝐎 𝐊𝐇𝐎́ 𝐐𝐔𝐀́, 𝐍𝐄̂𝐍 𝐇𝐈𝐄̂̉𝐔 𝐒𝐄𝐎 𝐍𝐇𝐔̛ 𝐓𝐇𝐄̂́ 𝐍𝐀̀𝐎 𝐂𝐇𝐎 𝐃𝐄̂̃?
SEO dễ khi hiểu bản chất. Hãy coi SEO là một công ty, Content là sản phẩm, Onpage là cách vận hành, bố trí phòng ban, bộ phận. Category là các bộ phận phòng ban. Backlink là đội ngũ marketing bên ngoài còn Google là thị trường market.
Google luôn cố gắng mô phỏng cuộc sống đời thực vào SEO. Chính vì vậy càng liên kết so sánh cuộc sống với SEO bao nhiêu, bạn càng dễ hiểu bấy nhiêu
𝟐𝟎.𝐆𝐎𝐎𝐆𝐋𝐄 𝐔𝐏𝐃𝐀𝐓𝐄 𝐓𝐇𝐔𝐀̣̂𝐓 𝐓𝐎𝐀́𝐍 𝐋𝐀̀ 𝐆𝐈̀? 𝐌𝐎̣̂𝐓 𝐍𝐀̆𝐌 𝐆𝐎𝐎𝐆𝐋𝐄 𝐔𝐏𝐃𝐀𝐓𝐄 𝐌𝐀̂́𝐘 𝐋𝐀̂̀𝐍?
Là việc Google có những thay đổi trong thuật toán tối ưu, tìm kiếm nhằm đem lại giá trị tốt nhất cho người dùng và tối ưu công cụ tìm kiếm.
Một năm Google có rất nhiều lần Update lớn nhỏ, theo thống kê là vài trăm lần, nhưng nổi bật có một số lần lớn, thường là 2-3 lần ảnh hưởng mạnh đến thứ hạng của các website.
Các lần update lớn thường diễn ra vào tháng 5, tháng 10, tháng 12.
—–Phần 1—–

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *