Báo giá các dịch vụ Email Doanh Nghiệp

(Theo tên miền riêng)

Doanh Nghiệp 1
880,000 đ/năm
Dung lượng 1GB/ Tài khoản
Số lượng email 05
Số lượng email gửi/ giờ: 50
Số lượng email gửi/ ngày 1200
Thanh toán tối thiểu 1 năm
Doanh Nghiệp 2
1,760,000 đ/năm
Dung lượng 2GB/ Tài khoản
Số lượng email 05
Số lượng email gửi/ giờ: 100
Số lượng email gửi/ ngày 2400
Thanh toán tối thiểu 1 năm
Doanh nghiệp 3
3,300,000 đ/năm
Dung lượng 5GB/ Tài khoản
Số lượng email 10
Số lượng email gửi/ giờ: 200
Số lượng email gửi/ ngày 4800
Thanh toán tối thiểu 1 năm

* Giá trên chưa bao gồm VAT. * Thanh toán tại thời điểm ký hợp đồng.