hinh thuc thanh toan

Thông tin thanh toán

1. Ngân hàng Techcombank

Chủ tài khoản: Công Ty CP Công Nghệ và Truyền Thông Web89 Việt Nam (CN Hà Thành) – STK: 19134495685011 

Chủ tài khoản: Nguyễn Khắc Thuật – STK: 1902900419019 

2. Ngân hàng MB

Chủ tài khoản: Nguyễn Khắc Thuật – STK: 0981185620

Nội dung thanh toán

Vui lòng ghi rõ nội dung thanh toán dịch vụ khách hàng đang sử dụng