Báo giá hosting wordpress

Dung lượng 1Gb
800k/năm
Tên miền: 01
MySQL: 01
Băng thông không giới hạn
Backup hàng tuần
Dung lượng 2Gb
1000k/năm
Tên miền: 01
MySQL: 01
Băng thông không giới hạn
Backup hàng tuần
Dung lượng 3Gb
2000k/năm
Tên miền: 03
MySQL: 03
Băng thông không giới hạn
Backup hàng tuần
Dung lượng 5Gb
3000k/năm
Tên miền: 05
MySQL: 05
Băng thông không giới hạn
Backup hàng ngày
Dung lượng 10Gb
5000k/năm
Tên miền không giới hạn
MySQL không giới hạn
Băng thông không giới hạn
Backup hàng ngày
Dung lượng 15Gb
7000k/năm
Tên miền không giới hạn
MySQL không giới hạn
Băng thông không giới hạn
Backup hàng ngày

Báo giá VPS - Server

Screenshot 4

Vui lòng lien hệ hệ trực tiếp theo cấu hình mong muốn để được báo giá chi tiết! Hotline: 0981.185.620