Hình thức thanh toán

– Vui lòng ghi rõ nội dung thanh toán tại phiếu gửi tiền ở ngân hàng cho số hóa đơn để chúng tôi có thể tự động xác nhận thanh toán.

– Danh sách ngân hàng thanh toán qua hình thức chuyển khoản:

CHỦ TÀI KHOẢN: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG WEB89 VIỆT NAM

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH HÀ THÀNH – PGD TECHCOMBANK LINH ĐÀM

STK: 19134495685011 

CHỦ TÀI KHOẢN: NGUYỄN KHẮC THUẬT

Vietcombank: 0491001762058

Techcombank: 19029000419019